Go to Top

Fitosanitaris professionals

AP154alimentacioanimal

Distribuïm directament les millors marques en productes fitosanitaris professionals. Els tècnics de Junyent juntament amb els de cadascuna de les distribucions formem un gran equip tècnic per a trobar les millors solucions per a l’agricultor professional.

Marques.

PROD018-Novartis

Syngenta

FMC

FMC

PROD018-Ceva

IQV

PROD018-JTPharma

Sipcam

PROD018-Karizoo

Nufarm

PestNet

Pest Net

PROD018-Ceva

Trabe