Go to Top

Llavors cultius extensius

AP154alimentacioanimal

A Junyent comercialitzem tot tipus de llavors per a cultius extensius, tant d’estiu com d’hivern, amb les millors varietats adaptades a les necessitats de cada zona i avalades per diferents assajos i resultats. Si el client ho requereix, ens encarreguem de la distribució de les llavors, i de fer-les arribar on les necessiti a través del nostre servei de logística.

Cultius extensius d’estiu: blat de moro, girasol, sorgo, soja…

Cultius extensius d’hivern: blat, ordi, colza, fórmules P1, Ray Grass, Triticale, Algals, civada, mill, veça…

Marques.

PROD018-Novartis

Syngenta

PROD018-Karizoo

Limagrain

PROD018-Uranovet

Rocalba