Go to Top

Aplicacions per a àrees verdes

AP154alimentacioanimal

Per a poder controlar les plagues en àrees verdes disposem tant de canó com de polvoritzadors, recursos que són utilitzats per personal qualificat i seguint les orientacions dels professionals d’assessorament en gestió integrada de plagues.