Go to Top

Consells d’Agrícola&Jardineria

El fred afectarà poc a les erugues del boix: Com podem frenar la plaga?

L’arribada del fred no l’aturarà L’arribada del fred afectarà ben poc a les erugues de boix, ja que aquests insectes són capaços d’aguantar fins a temperatures de -10º. Per tant, cal prendre mesures com més aviat millor contra aquesta plaga que continua escampant-se per Osona i el Ripollès, malgrat l’arribada del fred. “La gent ve a comprar de tot arreu, però sobretot de les Guilleries” comenta Eduard Marín Junyent, gerent de …Read More

Els EPI, protecció indispensable per a les aplicacions fitosanitàries

L’aplicació de productes fitosanitaris als cultius obliga a tenir molt en compte totes les mesures de seguretat possibles per evitar que el producte utilitzat o una mala praxi puguin tenir efectes nocius en la persona encarregada de la sanitat vegetal. En aquest paper de protecció, existeixen uns elements que són imprescindibles: els EPI o equips de protecció individual. Primer de tot, què és un EPI? Un EPI és qualsevol equip …Read More

Arbres fruiters: un tractament adequat per a cada moment

Tant per prevenir la presència de plagues i malalties en arbres fruiters com per fer-los front quan aquestes ja s’han desenvolupat és molt important realitzar tractaments preventius i reactius en el moment indicat. Sigui durant el repòs hivernal, l’època de la floració o la collita, o en el moment de la caiguda de les fulles… cada arbre i situació requeriran un producte i un sistema d’aplicació concrets. Saber distingir quin …Read More

Guia de tractaments fitosanitaris ecològics per a horta

Sigui quina sigui la malaltia o plaga que afecti l’horta, cal tenir present que sempre hi ha una solució ecològica a l’abast, que es pot aplicar com a alternativa als fitosanitaris convencionals amb uns resultats d’elevada eficiència. Tant pel que fa a la prevenció com a la curació, cada situació requerirà un tractament i un producte concrets, així com la seva aplicació de la forma més idònia i en el …Read More

Com prevenir i fer front a plagues i malalties en oliveres

Tant per prevenir la presència de plagues i malalties en oliveres com per fer-los front quan aquestes ja s’han desenvolupat és molt important realitzar tractaments preventius i reactius en el moment indicat. Cada arbre i situació requeriran un producte i un sistema d’aplicació concrets. Per això és esencial, abans que res, saber distingir quina és la plaga o malaltia que afecta l’arbre, per poder escollir en cada moment el tractament …Read More

Diagnosticar, tractar i mantenir en estat òptim jardins i camps agrícoles

A Junyent&Herbifung tractem tot tipus de malalties i plagues dels vegetals en jardins, camps agrícoles i jardins urbans. Integrem aquests tractaments en tasques de manteniments, com a prevenció de la sanitat vegetal. Així duem a terme un control efectiu de les plagues i fem un ús moderat i adequat dels productes fitosanitaris idonis per a cada ocasió. Abans de l’aplicació de cap tractament, un dels nostres professionals fa una visita …Read More

Abril, moment per prevenir l’aparició de plagues en arbres fruiters

Per garantir que en el moment de la collita els arbres fruiters donin els resultats desitjats, cal tenir-ne cura al llarg de tot l’any per evitar l’aparició de plagues, com per exemple la de la carpocapsa (cydia pomonella), un insecte que causa molts danys als fruiters. Un dels moments clau per prevenir la seva aparició és a finals del mes d’abril. És en aquest moment quan hi ha el risc …Read More

La mosca mediterrània de la fruita (cereatitis capitata wied)

La mosca mediterrània de la fruita (cereatitis capitata wied) és una de les principals plagues en fruiters provocada per un insecte (dípter) paràsits de fruits tant en cítrics com en fruiters d’os o de pinyol. Les femelles dipositen la posta d’ous sota la pell del la fruita i les larves que en surten s’alimenten de la polpa, descomponent-la. Això també pot afectar l’emmagatzematge o transport de fruits comercialitzats amb presència …Read More

La carpocapsa (cydia pomonella) plaga en arbres fruiters

La plaga de la carpocapsa (cydia pomonella) és un insecte que causa molts danys en fruiters especialment en pomera, perera, noguera o codonyer, a causa que en estadi  de larva s’alimenta de les llavors del fruit en desenvolupament o ja madur. A més afavoreix el desenvolupament d’altres malalties. Cinc dies desprès de la seva fecundació, la femella amb ales de color gris-ferro i estriades  inicia la posta sobre les fulles …Read More

Les llavors ecològiques de Les Refardes, a les agrobotigues

Entre el gran ventall de llavors que es poden trobar a les agrobotigues Junyent també s’hi compten les de Les Refardes-Gaiadea, una finca ubicada a Mura (El Bages) i dedicada a la producció agroecològica de llavors de varietats locals. Les llavors que es produeixen a Les Refardes han estat cedides per agricultors que les han guardat i seleccionat durant generacions, junt amb una valuosa informació agronòmica i cultural. Totes les …Read More